Política de privacidade

Tratamento dos seus datos persoais

Estimado usuario, PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, desexa informarlle sobre o tratamento dos seus datos persoais.

1. Finalidade (bases xurídicas do tratamento)

Os datos persoais que nos proporcione, así como os obtidos durante a navegación nos nosos sitios web1 serán utilizados para as seguintes finalidades:
a) Prestar o servizo de rexistro no sitio e os servizos relativos, por requisitos previos á estipulación dos contratos de venda, para a súa execución (execución do contrato entre as partes);
b) Por esixencias de natureza operativa, de xestión, administrativa e contable, incluídas as comunicacións por correo electrónico de facturas comerciais (para cumprir coas obrigacións establecidas pola lei e/ou regulamentos, en particular en materia fiscal);
c) Consentir o acceso e a navegación aos sitios, elaborar estatísticas anónimas sobre a súa utilización, controlar o funcionamento e comprobar posibles responsabilidades en caso de actos ilícitos (interese lexítimo de PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL,).
d) Desenvolver actividades de márketing, de información comercial e actividades promocionais, incluído o envío de newsletters e material publicitario a través de aplicacións de mensaxería. (con consentimento explícito).
A entrega de datos para as finalidades contractuais dos puntos a), b) e c) é obrigatorio (a súa ausencia, non permitirá seguir co contrato de venda e a prestación dos correspondentes servizos).
Para a finalidade de márketing do punto d) solicitaráselle o seu consentimento, sen prexuízo do dereito de revogación en calquera momento (sen prexudicar a legalidade do tratamento anterior).

2. Cookies

PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, tamén desexa informarlle que, ao acceder ao sitio indicado, poderanse enviar “ cookies” ao seu computador, segundo a modalidade de uso dispoñible nas diferentes páxinas.

3. Comunicación de datos – Trasferencia de datos a externos

Os datos persoais solicitados poderán ser comunicados, segundo a súa competencia específica, ás administracións públicas para o desempeño das súas funcións institucionais, a entidades bancarias, a suxeitos especializados na xestión de sistemas de información e/ou sistemas de pago, a suxeitos que proporcionen bens e servizos ofrecidos por PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL,, a suxeitos que realicen actividades de transporte ou envío, a suxeitos que PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, empregue para actividades promocionais, publicitarias, de márketing e comunicación, a bufetes de avogados e consultoras, a suxeitos encargados da contabilidade ou de auditoría da empresa e a autoridades públicas para o cumprimento da lei.
Os datos persoais non serán, en ningún caso, obxecto de difusión.
Na medida estritamente necesaria para a execución da relación contractual, os seus datos persoais poden cederse a terceiros, por exemplo provedores de produtos e/ou servizos, situados tanto dentro da Unión Europea como fóra da mesma. Calquera transferencia fóra da UE está regulada por contratos específicos deseñados para esixir que o destinatario cumpra coas garantías adecuadas requiridas pola lexislación vixente.

4. Aspectos xerais

O tratamento dos seus datos persoais poderá consistir, ademais de en a súa recollida, no seu rexistro, conservación, rectificación, comunicación e cancelación de forma automatizada ou semiautomatizada e a súa conservación farase en formato papel e/ou soporte electrónico/ informático/óptico.

Todos os datos persoais tratados por PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, están protexidos por adecuadas medidas de seguridade, segundo está previsto na lexislación vixente e durante o tempo estritamente necesario para cumprir as finalidades mencionadas no punto 1.
Para as finalidades descritas nos puntos a) e b), os seus datos conservaranse durante o período previsto pola lei.
Para a finalidade descrita no punto c) os datos serán conservados durante 2 anos.
Para a finalidade descrita no punto d) os datos serán conservados ata a revogación do consentimento ou a interrupción da relación contractual.

Dereitos

De acordo ao previsto no art.13 do RGPD ( EU) 2016/679, lembrámoslle que vostede ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, a rectificación, a cancelación dos mesmos (cando corresponda) ou limitación do seu tratamento. Tamén ten dereito a revogar a autorización para tratar os datos para os que deu o seu consentimento, así como o dereito para presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control para a protección de datos persoais.
Todos os dereitos anteriormente descritos poden exercerse remitindo un correo electrónico á dirección: info@pulperiarial.gal. Responderémoslle sen demora.
O Titular do tratamento é PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL,, na persoa do representante legal pro tempore, con sede legal en PRAZA TRAVESAS, 13 – 15.900 – PADRON – A CORUÑA. PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, ten a tarefa de xestionar de forma coherente, conforme ao consentimento e garantir o exercicio dos dereitos anteriormente mencionados.
PULPERIA RIAL ANGUEIRA SL, está sempre accesible, para calquera aclaración, na dirección de correo electrónico: info@pulperiarial.gal